5-Ball

5-ball wordt zoals de naam al impliceert gespeeld met 5 ballen: een groene (1), rode (2), witte (4), gele (4) en een blauwe (6). Het cijfer van/op de bal geeft aan hoeveel het raken van die bal oplevert aan punten in een beurt. Het wordt gespeeld met 2 spelers. De eerste speler speelt met de witte bal en de tweede met de gele. Met deze bal probeert de speler zoveel mogelijk van de andere ballen te raken. Een speler krijgt punten voor een stoot wanneer de speler met zijn speelbal minimaal 2 andere ballen raakt. De waarde van de geraakte ballen wordt bij elkaar opgeteld (excl. de speelbal zelf).

In de app wordt het invoeren van een score makkelijk gemaakt: het standaard “toetsenbord” voor 5-ball laat de 4 ballen zien die de speler kan raken. Door de geraakte ballen te selecteren wordt automatisch het aantal behaalde punten berekent. Ballen die niet tot een geldige score leiden kunnen niet geselecteerd worden. Een score met minder dan 2 ballen noteren levert 0 punten op.

De eerste bal van de eerste speler moet de rode bal raken. Hetzelfde geldt voor de tweede speler wanneer de eerste speler de rode bal heeft gemist. Bij vervolgbeurten mag elke bal als eerste geraakt worden. Dit is waarom bij aanvang van een spel alleen de rode bal als eerste geselecteerd kan worden in de app.

Een speler moet een bepaald aan aantal punten behalen om te winnen. Standaard is dit 51. Alternatieven als 101 of 151 zijn ook in te stellen. Er wordt afgeteld vanaf dit aantal totdat een speler precies 0 punten heeft en wint. Een score is ongeldig als een speler daarmee op minder dan 0 punten uitkomt. Een score is ook ongeldig als het met aantal resulterende punten dan in volgende beurten het onmogelijk is om op 0 punten uit te komen. Deze regels worden automatisch door de app uitgevoerd. Een ongeldige score noteren levert altijd 0 punten op.

5-Ball wordt standaard in best of 3, 5, 7 of meer sets gespeeld. Als in de app de “best of…” optie wordt uitgezet dan worden altijd alle sets gespeeld.

Via het spelopties scherm kan ook voor het numerieke toetsenbord worden gekozen. Dit speciale numerieke toetsenbord heeft een toets voor elke mogelijke som van balwaarden. Het optellen van de balwaarden moet u in dit geval dan zelf doen.