Spelerslijsten maken in Google Docs

*** Spelerslijsten maken voor de Biljartteller.

Met de Biljartteller Pro app kunnen heel snel de benodigde wedstrijdgegevens ingevoerd en geselecteerd worden. Normaliter start je een biljartpartij door de namen van de spelers in te voeren en hun te maken aantal caramboles (TMC). Dit is niet veel werk, maar je moet het wel elke keer doen en je hebt dan toch ook de kans op tikfouten. Voor competities met wedstrijden tussen teams met (min of meer) vaste samenstelling kan de Biljartteller Pro app je dit tikwerk uit handen nemen. In plaats van het invoeren van de spelers van een team, hoef je dan alleen nog het team te selecteren uit een lijst van teams en de spelers aanvinken die voor de wedstrijd opgesteld gaan worden. De Biljartteller Pro app heeft daarvoor wel een lijst van teamgegevens nodig. Deze hoeft u niet handmatig in te voeren op uw telefoon, maar kun je samenstellen op je PC of laptop en online zetten. Je hoeft dan alleen maar eenmalig de link in te voeren in je Biljartteller Pro app. En dezelfde online lijst kan natuurlijk door meer dan 1 app gedownload en gebruikt worden. Als er veranderingen zijn in teams of voor spelers (verandering van hun TMC bijvoorbeeld), dan kan de online lijst aangepast worden en vervolgens krijgen alle teams met de Biljartteller Pro app de nieuwe gegevens. In dit document leggen we uit hoe je spelerslijsten maakt en online zet. Dit is dus niet een handleiding over hoe je ze gebruikt in de Biljartteller Pro app. Deze handleiding is voor de competitieleider of secretaris die de administratie van teams verzorgt en de teamgegevens online wil zetten zodat alle teams in zijn competitie er gebruik van kunnen maken.

Deze handleiding bespreekt twee dingen: hoe maak je een spelerslijst, en hoe zet je deze vervolgens online. Hoe en waar je de spelerlijst online zet maakt niet zoveel uit, maar we geven een aantal voorbeelden van hoe je dat kunt doen. Spelerslijsten voor de Biljartteller Pro app moet aan een aantal minimale eisen voldoen. Bepaalde informatie over spelers moet er in staan terwijl sommige informatie er alleen in hoeft als dat nodig is voor jouw competitie. De een doet zijn ledenadmistratie in Excel, de ander gebruikt een database programma of gebruikt speciale software of een online dienst. Wij willen het mogelijk maken om op basis van je bestaande ledenadministratie spelerslijsten voor de Biljartteller te maken en bij te houden.

** Het formaat van een Biljartteller spelerslijst.

Spelerslijsten moet in het zogenaamde CSV-formaat zijn. CSV staat voor comma-separated-values wat betekent dat de informatie van elke speler in de lijst op een regel staat waarbij de veschillende velden door comma’s gescheiden worden. Je kunt CSV-bestanden in elke teksteditor zelf maken, maar ook bijvoorbeeld door/met Excel maken. Als je in Excel een bestand maakt met de elk stukje informatie over een speler in een eigen kolom, dan kun je dit Excel bestand exporteren als CSV-bestand. Dit kan met de meeste andere database en spreadsheet programma’s ook. Een veld (tussen komma’s) in een CSV-bestand komt overeen met een kolom in Excel (en een rij in Excel komt overeen met een tekstregel in een CSV bestand). Een CSV spelerslijst begint met een zogenaamde header, de eerste regel, die aangeeft wat er in elk veld staat. Deze regel komt overeen met de namen/titels van de kolommen in Excel.

* Benodigde informatie per speler.

De Biljartteller Pro app heeft de volgende informatie nodig over een speler:

– De naam van zijn team
– De naam van de speler zelf
– De TMC van de speler

De eerste regels van een minimale spelerslijst zien er dan zo uit:

“team”, “name”, “tmc”
“Team America”, “Jan de Boer”, 69
“Team America”, “Pieter de Vries”, 45
“Team Ruskie”, “Klaas Vaak”, 52

De dubbele quotjes om de namen zijn niet verplicht maar vaak wel verstandig voor het geval er een komma in een naam voorkomt.
Misschien omdat je de namen van spelers zo schrijft:

“team”, “name”, “tmc”
“Team America 1”, “Boer, Jan de”, 69
“Team America 1”, “Vries, Pieter de”, 45
“Team America 2 “, “Vaak, Klaas”, 52

De TMC waarden zijn getallen en kunnen geen komma’s bevatten en daar zijn quotjes dus nooit nodig. Als je met Excel een CSV-bestand aanmaakt dan zal
Excel normaliter automatisch de quotjes toevoegen rond tekstvelden.

* Uitsplitsen voornamen/initialen en achternamen.

Vaak is het beter of handiger om voor- en achternamen in verschillende kolommen te plaatsen.
Dat kan op de volgende manieren:

“team”, “firstname”, “name”, “tmc”
“America 1”, “Jan”, “de Boer”, 69
“America 1”, “Pieter”, “de Vries”, 45
“America 2”, “Klaas”, “Vaak”, 52

“team”, “initials”, “name”, “tmc”
“America 1”, “J.”, “de Boer”, 69
“America 1”, “P.”, “de Vries”, 45
“America 2”, “K.”, “Vaak”, 52

Beide, of afwisselen, mag ook:

“team”, “firstname”, “initials”, “name”, “tmc”
“America 1”, “Jan”,, “de Boer”, 69
“America 1”,, “P.”, “de Vries”, 45
“America 2”, “Klaas”,, “Vaak”, 52

Let op de dubbele komma’s die aangeven dat een veld leeg is. De Biljartteller zal het veld gebruiken dat niet leeg is om volledige namen te maken.
Als zowel voornamen als initialen aanwezig zijn, dan gebruikt Biljartteller de voornaam.

* Uitsplitsen van teams van een club.

Vaak zal een club meerdere teams hebben waarbij de naam van de club/vereniging en het teamnummer (oid) samen de volledige teamnaam vormen.
In ons voorbeeld zou de clubnaam “America” kunnen zijn, met teamnummers 1 en 2. Clubnaam en teamnaam/nummer mogen ook gesplits worden.
Ongeveer op dezelfde manier als de voor- en achternamen van spelers.

“clubname”, “team”, “initials”, “name”, “tmc”
“America”, 1, “J.”, “de Boer”, 69
“America”, 1, “P.”, “de Vries”, 45
“America”, 2, “K.”, “Vaak”, 52

De Biljartteller app combineert clubnaam en team tot de volledige naam van het team. Het team veld is hier een nummer, maar dat hoeft niet.
het mag ook een tekst veld zijn. Team “America Libre 1” ipv “America 1” bijvoorbeeld:

“clubname”, “team”, “initials”, “name”, “tmc”
“America”, “Libre 1”, “J.”, “de Boer”, 69
“America”, “Libre 1”, “P.”, “de Vries”, 45
“America”, “Libre 2”, “K.”, “Vaak”, 52

* Uitsplitsen van teams naar discipline.

In het laatste voorbeeld bevatte de teamnaam de discipline van het team. Dat kan handig zijn als een club dezelfde teamnamen gebruikt voor teams van veschillende disciplines. Dus bijvoorbeeld een team “America 1” voor Libre en een team “America 1” voor bandstoten. Voor de Biljartteller app moeten verschillende teams ook verschillende namen hebben. Dat kan dan door de discipline in de teamnaam op te nemen. Maar je kunt de discipline ook in een apart veld opnemen:

“clubname”, “team”, “teamtype”, “initials”, “name”, “tmc”
“America”, “1”, “libre”, “J.”, “de Boer”, 69
“America”, “1”, “libre”, “P.”, “de Vries”, 45
“America”, “1”, “bandstoten”, “K.”, “Vaak”, 52

In dit stukje spelerslijst zitten nog steeds 2 teams. Beide teams hebben de naam “America 1”, toch ziet de Biljartteller app hier 2 teams. Er zullen dan ook 2 teams met de naam “America 1” in de lijst van teams komen om uit te kiezen. Dat is misschien niet zo handig en het is beter om teams toch echt verschillende namen te geven. Maar het hoeft dus niet als er een teamtype veld wordt toegevoegd dat aangeeft dat het om 2 verschillende teams met dezelfde naam gaat. Wat je precies in het teamtype veld zet maakt voor de Biljartteller app niet uit (maar de naam of afkorting van de discipline is een logische keuze). Het teamtype veld is overbodig als alle teams van een club een andere naam hebben *en* je teams niet gebruik maken van `vliegende’ reservespelers.

* Reservespelers.

Reservespelers zijn spelers van een club die in alle teams van een bepaalde type/discipline mogen spelen. Een speler die in meerdere teams van verschillende discipline speelt is dus niet een reservespeler. Een speler die in een aan meerdere disciplines doet zal vaker dan 1 keer in de spelerslijst voorkomen, meestal met verschillende TMC waardes. Bijvoorbeeld:

“clubname”, “team”, “teamtype”, “initials”, “name”, “tmc”
“America”, “L1”, “libre”, “J.”, “de Boer”, 69
“America”, “L1”, “libre”, “P.”, “de Vries”, 45
“America”, “B1”, “bandstoten”, “K.”, “Vaak”, 52
“America”, “B1”, “bandstoten”, “J.”, “de Boer”, 34

Reservespelers daarentegen hoef je niet aan elk team van de betreffende discipline toe te voegen. Dat kan de Biljarteller app voor je doen. Om reservespelers automatisch aan alle teams van een bepaald type toe te kunnen voegen, moet je spelerslijst de velden “clubnaam”, “team” en “teamtype” bevatten. Een reservespeler is dan een speler zonder teamnaam. De reservespeler hoort dus niet bij 1 team, maar bij 1 discipline/teamtype.

“clubname”, “team”, “teamtype”, “initials”, “name”, “tmc”
“America”, “1”, “libre”, “J.”, “de Boer”, 69
“America”, “1”, “libre”, “P.”, “de Vries”, 45
“America”, “2”, “libre”, “K.”, “Vaak”, 52
“America”, , “libre”, “B.J.”, “Smit”, 65

Speler “B.J. Smit” is hier libre reservespeler bij club “America”. De Biljartteller App zal deze speler aan alle teams van type “libre” toevoegen. In dit geval dus team “America 1” en “America 2”.
Maak vooral gebruik van deze mogelijkheid als je clubs reservespelers hebben. Het voorkomt namelijk fouten. Als je zelf een reservespeler aan elk team toevoegd, dan moet je wanneer je later de TMC van die speler aan wilt passen, dat bij voor elk team doen en loop je het risico er eentje te vergeten.

* Rangering/ranking van spelers

De Biljarteller Pro app ordent normaliter de spelers van een team naar hun TMC, en zal de spelers van de teams in volgorde van TMC tegen elkaar laten spelen. Wanneer je handmatig teams invoert in de app, dan kun je bij spelers met gelijke TMC aanpassen wie er hoger in rang is en dus tegen de betere tegenstander moet spelen. Als je spelerslijst alleen de TMCs van spelers staan, dan kan in de app nog steeds de rang van spelers met gelijke TMC handmatig aangepast worden. Maar je kunt ook in de spelerslijst opnemen wat de correcte rang is van elke speler. Staat de rang van de spelers in de spelerslijst dan zal de Biljartteller app de spelers van teams op basis van hun rang tegen elkaar laten spelen, en kijkt de Biljarteller app daarvoor niet naar de TMC van de spelers.

“clubname”, “team”, “teamtype”, “initials”, “name”, “tmc”, “rank”
“America”, “1”, “libre”, “J.”, “de Boer”, 69, 1
“America”, “1”, “libre”, “P.J.”, “de Vries”, 45, 3
“America”, “1”, “libre”, “W.”, “Water”, 45, 2
“America”, “1”, “libre”, “C.”, “Pieterson”, 23, 4

In dit voorbeeld is de rangering: “J. de Boer”, “W. Water”, “P.J. de Vries”, “C. Pieterson”. Nu hoeft de wedstrijdleider in de app niet aan te geven welke van de twee spelers met gelijke TMC als de betere speler gezien moet worden. Je bent nu wel zelf verantwoordelijk voor dat de rangering klopt, en dat spelers met hogere TMC ook een hogere rang hebben.

Een alternatief is om de rangering toch automatisch te laten doen op basis van de TMC en nog een extra veld toe te voegen dat alleen gebruikt wordt om spelers met gelijk TMC te rangeren.
Dit veld heeft de naam “moy”. Dit veld werkt eigenlijk hetzelfde als het TMC veld: hogere waarde in het “moy” veld zorgt voor een hogere rangering van de speler. Het verschil is dat de TMC waarde een heel aantal beurten moet zijn, en de MOY waarde hoeft dat niet.

“clubname”, “team”, “teamtype”, “initials”, “name”, “tmc”, “moy”
“America”, “1”, “libre”, “J.”, “de Boer”, 69, 2.450
“America”, “1”, “libre”, “P.J.”, “de Vries”, 45, 1.460
“America”, “1”, “libre”, “W.”, “Water”, 45, 1.581
“America”, “1”, “libre”, “C.”, “Pieterson”, 23, 0,54

Je mag ook komma’s gebruiken om de MOY waarde aan te geven, maar dan moeten er wel quotjes omheen, dus:

“clubname”, “team”, “teamtype”, “initials”, “name”, “tmc”, “moy”
“America”, “1”, “libre”, “J.”, “de Boer”, 69, “2,450”
“America”, “1”, “libre”, “P.J.”, “de Vries”, 45, “1,460”
“America”, “1”, “libre”, “W.”, “Water”, 45, “1,581”
“America”, “1”, “libre”, “C.”, “Pieterson”, 23, “0,54”

* Toegestane variaties.

Hoofdletters en extra underscores (“_”) zijn toegegestaan in de namen van velden. Ook mag je “player” toevoegen als je dat handig vindt.
Dus de volgende header als 1e regel in het CSV-bestand zal ook door de Biljartteller app begrepen worden:

“ClubName”, “Team”, “TeamType”, “Player_Initials”, “playerName”, “player_tmc”, “PLAYER_moy”

Het maakt ook niet uit in welke volgorde je de velden/kolommen plaatst, dus dit mag bijvoorbeeld ook:

“initials”, “name”, “tmc”, “rank”, “clubname”, “team”, “teamtype”

Het is ook toegestaan om andere velden/kolommen op te nemen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld de spelerslijst ook voor andere doeleinden gebruikt.

** Een spelerslijst online zetten.

Een spelerslijst online zetten kan op veel verschillende manieren. Je kunt het bestand op een eigen website zetten. Het is dan vaak verstandig om een moeilijk te raden link of bestandsnaam te kiezen voor de spelerslijst, zodat alleen mensen die de link van jou ontvangen er toegang tot hebben. Een eigen website hebben is echter niet noodzakelijk om spelerslijsten online te zetten voor gebruik met de Biljartteller App. Er zijn verschillende mogelijkheden om een bestand online te zetten dat vervolgens bereikbaar is via een link die je kunt delen. Hier geven we een paar voorbeelden.

* Google Spreadsheets

Je kunt je spelerslijst online aanmaken met Google Spreadsheets. Hiervoor heb je alleen een gratis Google account nodig. We gaan hier niet uitleggen hoe je een spelerslijst in Google Spreadsheets maakt. Daar zijn andere hulpbronnen voor. We laten hier alleen zien hoe je een spelerslijst in Google Spreadsheets beschikbaar kunt maken als CSV-bestand voor de Biljartteller Pro app. Dat is doe je met de volgende stappen:

1. Maak of importeer de spelerslijst in Google Spreadsheets.

2. Klik op “Bestand” en kies “Publiceer op Internet”.

3a. Selecteer in het menu onder “Link” het blad waar je spelerslijst in staat.
3b. Selecteer in het menu onder “Invoegen”: “Door komma’s gescheiden waarden (.csv)”

4. Klik dan op de “Publiceer” knop. In het scherm dat nu verschijnt staat de (heel erg lange link) naar het CSV-bestand. Kopieer deze link of deel deze zodat u deze later kunt invoeren in de Biljartteller Pro app. Het is ondoenlijk om deze lange link met de hand in te tikken in de app. Dus deel de link per e-mail of Whatsapp zodat je deze, op de telefoon, via knippen en plakken in kan voeren in de Biljartteller app. Een alternatief kan zijn om een korte versie van de link te maken via websites als bitly.com of shorturl.at.

Als de spelerslijst eenmaal is gepubliceerd, dan blijft deze dat. Wijzigingen die je maakt in de spelerslijst komen (een paar minuten later) ook in de gepubliceerde versie terecht (en komen dus ook automatisch beschikbaar in de Biljartteller Pro app). Wil je dat de spelerslijst niet meer toegankelijk is op het internet, kies dan weer “”Publiceer op Internet” en klik dan op “Stop met publiceren”.