Updates

10 april 2024 – Release 1.3.0


Spelconfiguratiescherm.

Wanneer je een spel kiest, krijg je nu eerst een configuratiescherm te zien met alle mogelijkheden voor dat speltype. De meeste biljartinstellingen zijn dus verplaatst van het Instellingenscherm naar dit configuratiescherm. Hierdoor zijn de vele spelopties die we in de loop der tijd hebben toegevoegd beter zichtbaar en toegankelijker. Vaak waarin je dezelfde instellingen als voorheen wilt gebruiken, kun je echter gewoon een spel starten met één druk op de knop (zoals voorheen). De instellingen worden nu voor elke spelvariant apart ingesteld en onthouden.

Configuratiescherm
De meeste biljartinstellingen zijn dus verplaatst van het Instellingenscherm naar dit configuratiescherm.

Survival spel.

Survival is een spannend spel voor 3 of 4 spelers. Het wordt nu volledig ondersteund door de app en heeft zijn eigen scorebordindeling gekregen. Normaal gesproken bestaat een Survival spel uit twee delen (twee helften met een korte pauze ertussen) maar drie of meer delen worden ook ondersteund. Elk deel bestaat uit een vaste tijdsduur. De duur van een deel kan worden ingesteld.
NB: het huidige deel van het spel zou moeten eindigen als de klok op nul staat. De app beëindigt het deel echter niet automatisch. De beslissing wanneer de laatste ronde van het deel wordt gespeeld is aan de scheidsrechter (en niet aan ons!). Wanneer de scheidsrechter beslist dat de huidige ronde de laatste ronde van het huidige deel is, dan moet het oranje “klok/bel”-icoon worden ingedrukt. Het scorebord zal dan “Laatste ronde” tonen. De app zal dan het huidige deel beëindigen als die ronde is voltooid.

CSV export.

Eem deel-icoon is toegevoegd onder aan Archief schermen. Met deze knop maakt u een CSV-bestand met de resultaten van
alle partijen of wedstrijden in het Archief. Dit CSV-bestand kunt u vervolgens delen en inladen in Excel bijvoorbeeld.

Spelers- en teamlijsten.

De ondersteuning van spelers- en teamlijstenis nu geavanceerder maar ook gebruiksvriendelijker. Meerdere teamlijsten kunnen worden gedownload zoals voorheen, maar nu zullen al deze lijsten actief zijn in plaats van slechts 1. Deze teamlijsten worden nu door de app samengevoegd tot één lijst. Je kunt de spelers die geselecteerd kunnen worden beperken door de organisatie, divisie of het speltype te selecteren bij het opzetten van de partij of wedstrijd.
Een speler kan nu meerdere keren voorkomen in de teamlijst(en). Een speler kan immers verschillende TMCs (aantal te maken caramboles) hebben voor verschillende spelvarianten. Of een speler speelt voor meerdere organisaties in verschillende competities met verschillende TMCs.

Dubbelpartij in carom teams wedstrijd.

Als een speler in Carambole Teams is geselecteerd om twee partijen te spelen (een dubbel spel), dan kan een tweede TMC worden ingevoerd voor de tweede te spelen partij. Zo’n TMC voor een dubbelpartij kan voor een speler ook opgenomen worden in team- en spelerslijsten.

Groepsspel en 10 over rood.

Het Groepsspel kon worden geconfigureerd om zich te gedragen als een gewoon Carambole spel of als het spel 10-Over-Rood. Dit was verwarrend voor gebruikers en het gebruik van hetzelfde scorebord was niet optimaal. In deze versie hebben we aparte Carambole groep en 10-Over-Rood spellen toegevoegd aan het beginscherm. Carambole groepsspellen kunnen maximaal 8 spelers hebben, terwijl 10-Over-Rood-spellen maximaal 10 spelers kunnen hebben.

Nieuw scorebord voor Groeps (carambole) spelen.

Het nieuwe en sterk verbeterde scorebord ondersteunt nu alle drie de kleurenthema’s van de app: groen, blauw en grijs. Het toont ook het moyenne voor elke speler en, voor elke speler, de kleur van de stootbal voor de volgende ronde.

Spelers shuffle.

Gewone carambole partijen met twee spelers ondersteunden al het wisselen van de 2 spelers aan het begin van het spel (de spelerswissel). Nu wordt iets soortgelijks (met hetzelfde icoontje) ondersteund voor groepsspellen. Als je op het icoontje drukt worden de spelers in een nieuwe willekeurige volgorde gezet.

Franse vertaling toegevoegd.

Ondersteuning in de Franse taal voor een Franse biljart scorebord app is natuurlijk een must-have! Helaas hebben we beperkte kennis in huis over deze prachtige taal en we realiseren ons dat we hier en daar fouten kunnen hebben gemaakt. We hopen op uw steun bij het vinden en herstellen van deze fouten. Suur ons vooral een appje zodat meer spelers van onze app kunnen genieten!

PDF formulieren.

PDF-documenten voor het delen van wedstrijden en spellen zijn toegevoegd of verbeterd voor alle spelvarianten.

Puntensystemen.

We hebben nog twee puntensystemen toegevoegd op verzoek van enkele van onze gebruikers. Veel puntensystemen geven alleen zinnige resultaten wanneer een partij is afgelopen, terwijl sommige wel relevante punten opleveren tijdens een partij. Nu tonen we alleen punten tijdens een partij voor die laatste puntensystemen.

Maximaal aantal beurten.

Voor Carombole spellen kan een maximum aantal beurten worden ingesteld. Met een maximaal aantal beurten wordt het spel automatisch beëindigd als dit aantal beurten is gespeeld. Standaard eindigt het spel ook wanneer een speler zijn TMC heeft behaald. Maar het nu is ook mogelijk het spel alleen maar te laten eindigen wanneer het maximale aantal beurten is gespeeld. In dat geval kunnen spelers dus meer punten maken dan hun TMC.

Overig

Verder zijn er veel layout verbeteringen waaronder sterk verbeterde layout van het wedstrijdscherm en spelersinvoer op kleinere schermen of als de fontgrootte groot is ingesteld door de gebruiker. Deze versie is ook weer sneller en stabieler dan vorige en bevat volledige ondersteuning voor (QR-codes van) de Teamleiders app 2.0.

1 jan 2023 – Release 1.2.31

Inspeel- en/of pauzeklok

Voor of tijdens een partij kunt u een timer instellen via het spelopties menu. Deze timer loopt van de ingestelde tijd terug naar 0 en wordt zowel in de app als op het scorebord getoond. U kunt de timer ten allen tijde pauzeren of voortijdig afbreken.

Nieuwe verbeterde carambole scorebord

Het carambole scorebord voor 2 spelers is nog mooier en duidelijker geworden. Op het vorige scorebord was niet altijd even duidelijk wie de actieve speler was en met welke balkleur die speelde. Met het vernieuwde scorebord is dat een stuk duidelijker. Verder is het scorebord, net als de video-overlays, nu beschikbaar in 3 basiskleuren/thema’s: groen, blauw en grijs. Kies uw voorkeurskleur in de instellingen. Ook het totaal en het aantal gebruikte timeouts worden nu getoond op het scorebord.

Nieuwe verbeterde wedstrijdformulieren en tellijsten

De partijuitslagen met tellijsten zijn nu in portrait in plaats van landscape. Alle formulieren zijn nu ook voorzien van een QR-code waarmee de uitslag weer in een Biljartteller of Biljartteams app ingelezen kan worden.

Einde van een partij

Aan het einde van een partij/set verscheen een pop-up met een einde-partij waarschuwing met de keus om de partij/set af te ronden of de laatst ingevoerde score te ongedaan te maken. Deze pop-up is vervangen door een iets subtielere waarschuwing: als de partij gaat eindigen bij de eerstvolgende Noteer, dan kleurt de Noteer-knop rood en geeft “Einde” aan in plaats van “Noteer”.

Verbeterde uitwisseling van partijen met QR-codes

Het tonen en scannen van QR-codes verliep anders in de Biljartteller en de Biljartteams app. Dit was verwarrende voor gebruikers die beide apps gebruiken. Dit is nu gelijk getrokken. Voor de Biljartteller app betekent dit dat het eenvoudiger is geworden: de QR-code van een partij of wedstrijd wordt nu altijd bij de uitslag getoond. Hier hoeft u niks meer voor te doen. Om een partij te importeren drukt u op het QR-code icoontje of kiest u “Importeer partij” op het hoofdscherm.

Uitleg van gebruikte afkortingen

We gebruiken een heel aantal afkortingen voor biljarttermen in onze app. De meeste zijn direct duidelijk en behoeven geen uitleg, maar soms is een uitleg wel handig. Daarom hebben we een hulppagina toegevoegd met uitleg van de gebruikte afkortingen. Deze is te bereiken via het (?) icoontje rechtsboven op het scherm met uitslagen (zie Archief).

Betere ondersteuning voor andere talen dan NL

De app is nu volledig vertaald in het Duits. Verder onthield de app niet de ingestelde taal maar nam bij het opstarten steeds de taalinstelling van de telefoon over. Als we die taal niet ondersteunden dan schakelde de app weer naar de Nederlandse taal. Dit is voor de meeste mensen buiten NL niet de meest logische keuze. Nu wordt Engels als standaard gekozen en als u bij de instellingen een andere taal kiest dan wordt deze keuze onthouden.

Maak veranderen puntensysteem van een gespeelde wedstrijd mogelijk

Een slot icoontje bij de punten van een Teams wedstrijd geeft aan dat het puntensysteem niet meer aangepast kan worden als de wedstrijd klaar is. Dit is standaard het geval: de punten van oude wedstrijden moeten immers niet veranderen als u het ingestelde puntensysteem veranderd. Maar soms is het toch nodig om het puntensysteem van een gespeelde wedstrijd nog te veranderen. Dit kan door op het slot icoontje bij de wedstrijd te tikken: het slotje opent dan en het puntensysteem van de wedstrijd wordt dan veranderd in het huidige puntensysteem dat u bij de instellingen hebt gekozen.

Automatisch overnemen van een partij op het scorebord

Wanneer u de app koppelt aan een scorebord dan download de app automatisch de laatste partij die op het scorebord werd getoond. Voorheen moest u de partij zelf downloaden in het Archief. Dit betekent dat u heel makkelijk kunt wisselen van telefoon/tablet tijdens het spelen van een spel, ook als bijvoorbeeld uw telefoon uitvalt (kapot, batterij leeg, etc). Als uw telefoon het contact verliest (om wat voor reden dan ook) met het scorebord dan zal het scorebord binnen een minuut het startscherm tonen. U (of iemand anders) kan dan een andere telefoon koppelen met het scorebord. De partij die u speelde vindt u dan direct terug in het Archief van uw Biljartteller app.

Automatische timeout-optie

U kunt er nu voor kiezen om een timeout automatisch in te zetten wanneer de stootklok afloopt.

Instelbare geluidseffecten

De waarschuwingssignalen en eindsignaal van de stootklok kunnen nu individueel aan en uit worden gezet in de instellingen. Vooral handig als u meerdere scoreborden in een kleine ruimte hebt hangen!

Scheidsrechtersafstandbedieining voor bediening stootklok

Het is nu mogelijk om een (bluetooth-)presenter te gebruiken om de stootklok te bedienen.

Groepsspel speelklok

De speelklok van het groepsspel werkte niet soepel. Dit is gerepareerd.


6 mei 2022 – Release 1.2.11

Snelle correctie

Het was al wel mogelijk om een ingevoerde score te wijzigen via het correctiescherm. Het correctiescherm werd in de praktijk het vaakst gebruikt voor het verwijderen van de laatst ingevoerde score om deze vervolgens opnieuw in te voeren. Om deze handeling makkelijker te maken,
hebben we een herstel knop toegevoegd aan het toetsenbord (direct boven de Noteer-knop, valt niet te missen).

Soms begint geel

Staandaard begint een speler met wit! Maar er zijn ook competities waarbij er met geel begonnen wordt. Daarom hebben we bij de instellingen een optie gemaakt en kunt u ervoor kiezen of u met wit of geel wilt beginnen.

Timeouts bij gebruik van de stootklok (Shot clock)

We hebben timeouts toegevoegd aan de stootklok (shot clock). Een speler kan een timeout aanvragen wanneer deze meer tijd nodig heeft dan de duur van de stootklok. Een speler kan een beperkt aantal timeouts aanvragen. Een timeout betekent dat de duur van de stootklok wordt verlengd. Zowel de duur van de verlenging bij een timeout als het aantal timeouts per speler kunnen per partij ingesteld worden.

Sets bij Carambole partij

Het is nu mogelijk om bij een Carambole partij meerdere sets te spelen. Nadat u een partij hebt gestart, kunt u het aantal sets instellen via het spelopties menu (te bereiken met het tandwielicoon in de rechterbovenhoek). Tijdens een spel kunt u het aantal te spelen sets nog aanpassen (maar niet kleiner maken dan het aantal sets dat u al hebt gespeeld). Bij het spelen met sets wordt niet het ingestelde puntensysteem gebruikt, maar krijgt u een punt voor elke set waarbij u uw te maken caramboles (TMC) behaald.

Snel nog een partij spelen

Na afloop van een partij wordt de uitslag getoond. Als op het uitslagenscherm wordt getikt op de knop “Nieuw spel” dan wordt een nieuw spel gestart maar nu niet meer met de gegevens van de spelers van het voorgaande spel al ingevuld. Autocomplete van spelersnamen maakt dat dit laatste nauwelijks meer tijd bespaard en soms juist tot verwarring leidde.

Carambole zonder puntensysteem

Als een carambole partij niet onderdeel is van een competitie, dan is vaak het puntensysteem niet van belang. U kunt nu bij de instellingen van de app kiezen voor puntensysteem “Geen”. In dat geval worden geen punten uitgerekend en niet getoond in de app of het scorebord.

Combineren van Biljartteller scores en uitslagen met video-streams en opnames

Wanneer u video opnames maakt of live video streams van uw wedstrijden publiceert, dan kunt u nu de stand in real-time toevoegen aan uw video (net als bij TV uitzendingen). Dit is alleen mogelijk wanneer u beschikt over een Biljartteller scorebord uit 2022 (de app alleen is niet genoeg). Het Biljartteller scorebord produceert hiervoor continue een web pagina die als overlay aan uw video kan worden toegevoegd met, bijvoorbeeld, het vrij verkrijgbare video opname en streaming programma OBS Studio.


24 Augustus 2021 – Release 1.2.5

Verbeterde vormgeving van de Biljartteller app

Verbeterde vormgeving.

We hebben de vormgeving op verschillende punten nog iets weten te verbeteren zoals u op de afbeelding hiernaast kunt zien.

Stootklok

De stootklok kan nu geactiveerd worden voor Carambole partijen in het instellingenscherm. Daar kan ook de duur ingesteld worden en kan gekozen worden uit automatische of handmatige bediening van de stootklok. Bij automatische bediening begint de klok na een spelerswissel weer vanzelf te lopen vanaf het begin. Bij handmatige bediening moet de klok na een spelerswissel handmatig gestart worden door op het Play icoontje te tikken. In beide gevallen kan een lopende stootklok met een enkele tik gepauzeerd worden en ook weer gestart worden.

De stootklok verandert tijdens haar looptijd van kleur. De voortgang van de stootklok wordt in de app en op het scorebord met een groene voortgangsbalk getoond (het scorebord toont ook het aantal seconden). Het groen verandert tien seconden voor het aflopen van de stootklok in oranje en vijf seconden later in rood. Als de app een scorebord bedient en als deze beschikt over luidsprekers, dan zal bij deze kleurovergangen ook een belletje klinken om aan te geven dat de tijd bijna om is.

Verbeteringen in samenstellen en aanpassen teams.

Het was en is toegestaan om tijdens een Carambole Teams wedstrijd nog aanpassingen aan de opstelling van de teams te maken. Zo kan een speler invallen voor een speler die na het begin van een wedstrijd nog uitvalt. Maar nadat een partij van een Carambole Teams wedstrijd is gespeeld, kunnen de gegevens van de betreffende spelers niet meer gewijzigd worden (aangegeven met een slotje voor de spelersnaam). Dit is bedoeld om te voorkomen dat er spelgegevens per ongeluk gewist worden. Het was hierdoor ook niet mogelijk om een speler die al gespeeld had, te laten invallen voor een speler die uitviel (door deze speler een dubbele partij te laten spelen). In deze versie is dit laatste nu wel mogelijk: een speler met een slotje kan nu alsnog dubbel geselecteerd worden.

Gelijkmakende beurt.

Als de eerste speler bij Carambole biljart zijn aantal te maken caramboles behaald, dan mag de tweede speler in die beurt ook nog spelen. Dit wordt de gelijkmakende beurt genoemd omdat de tweede speler hier de mogelijkheid krijgt om gelijkspel te behalen. Niet iedereen speelt met een gelijkmakende beurt (of gelooft dat een gelijkspel er nog in zit). We hebben daarom de gelijkmakende beurt een optie gemaakt bij de instellingen voor het puntensysteem. Tijdens een Carambole partij (dus niet een Carambole teams partij) kan deze optie zelfs tijdens het spelen nog aan en uit worden gezet vanuit het spelopties menu. Deze optie is niet voor iedereen van belang; als een speler afziet van de gelijkmakende beurt dan kan ook eenvoudigweg een 0 score worden ingevoerd voor die beurt. Maar in dat geval zullen de statistieken zoals het gemiddelde voor die speler niet helemaal correct zijn omdat er dan voor die speler met een beurt te veel wordt gerekend.

Meer variatie mogelijkheden in de Biljartteller voor het groepsspel

Groepsspel kan in meerdere varianten worden gespeeld.

Bij aanvang van een groepsspel kunnen nu een aantal opties worden geselecteerd. Er kan gekozen worden voor gelijke punten voor elke speler (zoals bij het spel Tien Over Rood) of voor een eigen aantal te maken punten per speler. Daarnaast kan gekozen worden hoe en wanneer het spel eindigt. Het groepsspel kan eindigen zodra de eerste speler het benodigde aantal punten heeft behaald (zoals bij Carambole biljart) of doorgaan tot op 1 na alle spelers hun punten hebben behaald. In het eerste geval, wordt het ingestelde puntensysteem gebruikt (als bij Carambole biljart). In het tweede geval krijgen spelers punten op basis van de beurt waarin ze eindigden (als bij het spel Tien Over Rood). In het eerste geval kan ook nog gekozen worden of spelers een gelijkmakende beurt krijgen (zie boven). Wilt u dus bijvoorbeeld een partij Carambole biljart spelen met 3 of meer spelers, dan kan dat nu met het groepsspel.

Correctiescherm toegevoegd voor groepsspel.

Nu kunnen ook voor groepsspelen tot 10 spelers, de scores voor elke beurt van elke speler tijdens het spel aangepast worden. Ook kan de laatste beurt snel ongedaan gemaakt worden. Het werkt hetzelfde als het correctiescherm dat er voor 2-speler Carambole al was, maar met een aangepaste vormgeving voor de extra spelers.

Lopende scores (running scores) toegevoegd aan uitslagscherm en formulieren.

Uitslagschermen en formulieren bevatten al de scores voor alle beurten voor elke speler, maar nu wordt bij elke beurt tussen haakjes aangegeven wat het aantal caramboles tot en met die beurt is.

Snel nog een partij spelen met dezelfde spelers.

Na afloop van een partij wordt de uitslag getoond. Als op het uitslagenscherm wordt getikt op de knop “Nieuw spel” dan wordt een nieuw spel gestart met de gegevens van de spelers van het voorgaande spel al ingevuld.

02 Mei 2021 – Release 1.1.7

Spelers selecteren uit je lijst favorieten

Spelers selecteren uit je lijst favorieten.

Alle spelersnamen die je invoert worden opgeslagen in je lijst van favorieten (spelersnamen moeten wel langer dan 2 letters zijn). Deze lijst van favorieten wordt getoond wanneer je een spelersnaam begint in te voeren zodat je snel een eerdere speler opnieuw kunt selecteren. Hoe vaker je een bepaalde naam gebruikt hoe hoger deze in de lijst komt te staan.

Spelers selecteren uit online spelerslijsten.

Voor wedstrijden (Carambole teams) kon je al online spelerslijsten gebruiken om razendsnel de twee teams voor een wedstrijd samen te stellen. Als je een spelerslijst hebt ingesteld dan kun je nu uit deze spelerslijsten ook de spelers selecteren voor losse partijen van de verschillende disciplines. Omdat de meeste biljarters genoeg zullen hebben aan de lijst van favorieten voor losse partijen, hebben we deze mogelijkheid een beetje verstopt zodat er voor hen geen onnodige toeters en bellen aan de app toegevoegd worden. Je moet in de instellingen ‘Expert Mode’ aanzetten om spelerslijsten voor losse partijen te kunnen gebruiken. Uitleg hoe spelerslijst gemaakt en toegevoegd kunnen worden.

Correctie van de stand door middel van negatieve caramboles.

Het precies aanpassen van de caramboles nadat ze genoteerd zijn kan voor elke beurt via de Correctieknop en scherm. Deze methode van corrigeren zorgt er voor dat alle beurten en statistieken blijven kloppen. Dit is onder andere voor biljarters die competitie spelen van belang als deze hun prestaties over tijd nauwkeurig willen volgen. Maar voor recreatief spel en losse partijen is dit vaak minder belangrijk. Voor deze gevallen hebben we een handiger manier toegevoegd om snel een correctie te maken. Als voor een speler in een beurt te veel caramboles zijn genoteerd, dan kunnen deze bij de volgende beurt met de min toets weer afgetrokken worden. Ook als dat tot een negatief aantal caramboles voor die beurt leidt.

TMC aanpassingen per individuele partij bij Carambole Teams.

Bij Carambole Teams spelen twee teams tegen elkaar en elke speler heeft een TMC (Te Maken Caramboles) die mogelijk komt uit een online spelerslijst. Soms zal het nodig zijn om, volgens de regels, af te wijken van deze TMC voor een bepaalde partij *zonder* dat de (opgeslagen) TMC van die speler moet worden aangepast. Dit is soms het geval wanneer een speler een dubbelpartij speelt en de regels zeggen dat de TMC van die speler voor de tweede partij aangepast moet worden. Het kunnen aanpassen van een enkele TMC kan ook handig zijn in het geval dat er een foutje in een spelerslijst is geslopen. Daarom is het nu mogelijk om, nadat de spelers van de teams van een wedstrijd zijn ingevoerd, nog aanpassingen in de TMCs van de te spelen partijen te maken. Als op de TMC correctieknop (potloodicoon) wordt gedrukt dan verschijnen er plusjes en minnetjes naast elke TMC waarde die gebruikt kunnen worden om die TMC te verhogen of te verlagen.

Uitwisselen van partijen en wedstrijden via QR-codes.

De uitslag en volledige statistieken (inclusief alle beurten) van een partij kunnen van het ene apparaat naar het andere worden getransporteerd door het scannen van een QR-code. Toon de QR-code van een partij op de ene smartphone of tablet en scan die code met een andere. Delen van partijen dus zonder internet, 4G, wifi of bluetooth. Niet alleen losse partijen kunnen zo gedeeld worden, maar ook hele wedstrijden. Of partijen van wedstrijden. Zo kun je eenvoudig verschillende partijen van een wedstrijd gelijktijdig spelen terwijl je de stand op verschillende apparaten bijhoudt. Na afloop van de partijen scan je dan de partijen met het apparaat waar je de hele wedstrijd bijhoudt om alles weer compleet bij elkaar te hebben. Ook handig als je vaste tablets zonder internetverbinding gebruikt als afstandbediening voor je scoreborden. Scan de QR-code van een partij op de tablet met een smartphone met internetverbinding en deel de partij vanaf daar via Whatsapp, E-mail of hoe je maar wilt.

Nieuw groepsspel voor 2 tot 10 spelers.

We hadden het spel Tien Over Rood voor groepen spelers met de regels zoals wij die kenden. Maar er zijn varianten van dergelijke groepsspelen en een nieuw spel toevoegen voor elke variant zou de app onoverzichtelijk maken. In plaats daarvan hebben we nu een zo algemeen mogelijk groepsspel gemaakt waarmee heel veel variaties mogelijk zijn. Met een geheel nieuwe scorebord lay-out dat rustiger en overzichtelijker is dan het vorige. Twee tot en met tien spelers worden ondersteund. Je kunt een vaste TMC voor alle spelers instellen (zoals 10 bij Tien Over Rood) of je kunt per speler een eigen TMC instellen. Je kunt stoppen met spelen als de eerste speler klaar is, of je kunt doorgaan tot er nog maar 1 verliezer over is.

De duur van elke carambole word bijgehouden.

Voortaan wordt de duur van elke gemaakte punt bijgehouden. Nu is dat de tijd tussen een gemaakte punt en het volgende. Hiermee worden nieuwe statistieken bijgehouden zoals de gemiddelde tijd per carambole. Dit is nu nog niet zo interessant, maar we werken ondertussen ook hard aan een stootklok (shot clock). Met de stootklok kan de tijd beperkt worden die een speler mag gebruiken voor een punt, en maakt het precies bijhouden van de duur van elke punt mogelijk (zonder dat pauzes in het spel worden meegerekend). En dat zorgt dan weer voor nauwkeuriger statistieken over het spel van spelers.

Verholpen probleempjes en verbeteringen:

 • Het totaal aantal gemaakte caramboles, de GMC, stond niet op het uitslagformulier van een losse partij
 • Na kiezen van Herstel bij einde van een partij wordt nu de laatste score weer de huidige score
 • Op correctiescherm worden nu de GMCs direct aangepast als de scores van beurten worden gewijzigd zodat je het effect van een wijziging direct ziet
 • Als je tijdens een partij het aantal sets verhoogde, dan werd in eerste instantie set 1 weer getoond in plaats van de eerste nog niet gespeelde set
 • Aantal gewonnen sets werd niet correct getoond tijdens het spel bij 5ball
 • Het veranderen van de TMC van de spelers van een team veranderde direct de volgorde van de spelers. Dit was verwarrend voor gebruikers en de speler wordt nu pas later op de juiste plek gezet
 • Het koppelen aan een scorebord is op Apple apparaten verbeterd en overzichtelijker gemaakt
 • Teksten worden nu beter aangepast aan grote en kleine schermen
 • Bij invoer van verkeerde pincode wordt nu een foutmelding getoond
 • Tijdens het opzetten van een wifi verbinding wordt een knipperend icoontje getoond
 • Corrigeer spelling van triatlon in het Nederlands
 • Verwijder talen voorlopig uit de instellingen die nog niet volledig worden ondersteund

24 Januari 2021 – Release 1.0.29

Ongedaan maken van laatste beurt

In het correctiescherm is het nu mogelijk om eenvoudig de laatst ingevoerde beurt ongedaan te maken.

Verbeterde stabiliteit op sommige (oude) telefoons

Op sommige oude telefoons ging het wel eens mis en crashte onze app. We willen nu juist ondersteunen dat mensen hun oude telefoon gebruiken als afstandbediening voor onze scoreborden, en dus besteden we extra aandacht voor dergelijke problemen op oude modellen.

23 December 2020 – Release 1.0.28

Tien Over Rood en Triatlon spelvarianten toegevoegd.

Het spel voor groepen spelers Tien Over Rood waarbij spelers zo snel mogelijk 10 punten moeten scoren wordt nu ondersteund met een eigen vormgeving op het scorebord. Daarnaast is het spel Triatlon toegevoegd waarbij twee spelers tegen elkaar spelen en een bepaal aantal punten moeten behalen in drie verschillende disciplines (Libre, Bandstoten en Driebanden). Ook dit spel heeft een eigen speciaal ontworpen scorebordvormgeving gekregen.

Wis partijen in het archief door ze naar rechts te schuiven.

Importeer en exporteer partijen tussen scorebord en app.

Verbeterde vormgeving van de scoreborden.

Elke punt wordt nu direct getoond op het scorebord. Aan het scorebord zijn nu notificatieschermen toegevoegd voor belangrijke mededelingen en de voortgang van handelingen.

Ondersteuning voor meerdere talen toegevoegd.

De app en de scoreborden zijn nu volledig in het Nederlands en het Engels beschikbaar. Andere talen kunnen binnenkort snel worden toegevoegd. Veel kleine verbeteringen en verholpen probleempjes.

28 september 2020 – Release 1.0.22

5-Ball spelvariant toegevoegd.

Het snelle moderne biljartspel met 5 ballen wordt nu ondersteund. Scores kunnen ingevoerd worden door de geraakte ballen aan te tikken of door de numerieke score in te voeren. De app staat hierbij alleen geldige scores toe wat fouten in het bijhouden van de score praktisch uitsluit.

Ondersteuning van online spelers/teamlijsten.

Door het online zetten van teamlijsten en de URL op te geven bij de instellingen van de app, kan zeer snel en eenvoudig een wedstrijd tussen teams opgezet worden. Selecteer eenvoudig de twee teams die het tegen elkaar opnemen en kies vervolgens van elk team de spelers die 1 of 2 partijen gaan spelen. De partijen voor de wedstrijd worden vervolgens geheel automatisch aangemaakt.

Aantal puntensystemen toegevoegd voor Carambole biljart.

Correctiescherm toegevoegd voor Carambole en 5Ball.

De scores van elke beurt kunnen nu tijdens het spel naar believen worden gecorrigeerd/aangepast. Deze aanpassingen kunnen ook weer ongedaan worden gemaakt.

1 september 2020 – Release 1.0.9

Eerste officiële publieke release van de Biljartteller app voor Android.